Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

WKDE is erkend door ELBHO als stagebedrijf, voor zowel HBO als WO. 

WKDE voldoet aan de voorwaarden waar een stagebedrijf aan moet voldoen. 

 

Ben jij student en zoek jij een plek om je afstudeerscriptie te schrijven? Mail ons dan naar info@wkde.nl 

 

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

De WKO-tool is een online instrument dat bedrijven inzicht geeft in bodemgebruik en de mogelijkheden om ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te realiseren. Sinds kort gaat de tool verder onder de naam WKO-bodemenergietool en is hij ook geschikt voor gebruik door particulieren. De WKO-bodemenergietool is nadrukkelijk ontwikkeld als startpunt: hij is niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies, Waterkracht Duurzame Energie is een door de overheid erkend bedrijf dat de haalbaarheidsstudies en vergunningaanvragen kan verzorgen.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bronnen

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko).

Bij ondiepe bodemenergie worden warmte en koude uit de ondergrond (< 500 meter) gewonnen om – doorgaans met tussenkomst van een warmtepompinstallatie – woningen, kantoren, kassen en bedrijfshallen te verwarmen of te koelen. Volgens de overheid kan hiermee tot 80 procent op het energiegebruik worden bespaard, ten opzichte van traditionele energiesystemen. De WKOtool geeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen of bodemverontreiniging. Daarbij gaat het om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in heel Nederland.

Quick-scan

Rijkswaterstaat ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Het doel van de tool is volgens Rijkswaterstaat om belemmeringen voor het gebruik van wko weg te nemen en verantwoord gebruik van de bodem te stimuleren. De tool levert snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie. Omdat het hierbij om een ‘quick-scan’ gaat is het geen hulpmiddel voor officiële vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. 

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een open warmte koude opslag systeem,  WKO ook wel ATES genoemd. WKDE kan er voorzorgen dat u volgend zomer een prima gekoeld gebouw heeft, van woning tot groot gebouw. Het ontwerp daarvan is belangrijk. De ruimte voor nieuwe bodemsystemen begint namelijk krap te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) verzorgt het bronontwerp en vergunningaanvragen en is een daartoe door de overheid erkend bedrijf.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bronnen

Open bronsystemen kunnen ervoor zorgen dat het energiegebruik van grote gebouwen drastisch wordt verlaagd. Open bronnen of wko’s, in internationaal verband meestal Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) genoemd, zijn in Nederland erg populair, al neemt hun aantal de laatste jaren wel af. Het gevolg van die populariteit is dat de Nederlandse bodem op sommige plaatsen ‘vol’ begint te raken. Marc Jaxa-Rozen, onderzoeker aan de TU Delft, is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp.

Bij een wko of ATES wordt in een grondwaterreservoir in een bodemlaag overschotwarmte opgeslagen in de zomer, zodat deze in de winter kan worden gebruikt om met tussenkomst van een warmtepomp een gebouw van warmte te voorzien. Andersom wordt het systeem in de zomer gebruikt om hetzelfde gebouw te koelen.

Krapte in de bodem

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een ATES, en het gevolg daarvan is dat de ruimte voor nieuwe bodemsystemen krap begint te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. “Dus houden de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de beschikbare ruimte”, aldus Jaxa-Rozen op de aankondigingspagina van zijn promotie aan de TU.

Energiearmoede en ketenregie?

Energiearmoede en ketenregie?

De energietranistie roept vele nieuwe vragen op en ook nieuwe begrippen zoals Energiearmoede en ketenregie. Gemeenten gaan volop aan de slag. Hoe? Graag lichten wij dit toe. Waterkracht Duurzame energie kan als warmte specialist op veel van deze plekken ondersteuning en expertise bieden.

Energie wordt duurder, verwarmen van huizen moet wel mogelijk blijven en niet tot een extra oorzaak van armoede leiden, ook wel energiearmoede genoemd . Daarom stellen gemeenten energietransitieteams op.  Per wijk moet een plan gemaakt worden, een warmtevisie, waarin wordt aangegeven hoe de verduurzaming van wijk kan worden aangepakt.  Centrale thema’s zijn hierin: flexibel, adaptief en betaalbaar. Gemeente werken onderling gelukkig steeds meer samen en maken een Regionale Energietranstie Strategieën (RES). Dan staan de windmolens bijvoorbeeld niet meer op de gemeente grenzen, maar op beter regionaal overwogen plekken.

Vaak begint het met een ambitiegids, gevolgd door een energiegids en daarna een warmtegids.  Op wijkniveau wordt gezocht naar een verbinding tussen lokale economische groei, werkgelegenheid bevordering en versterking van de sociale groei.

Waarom warmtestrategieën?

Met optimale inzet van windenergie en zonne-energie kan alleen de elektra behoefte gedekt worden. Dan resteert er nog warmte, deze bedraagt circa 40% tot 60% van de totale energiebehoefte! De oplossingsrichtingen hiervoor zijn: restwarmte van industrie benutten, warm water van grote diepte oppompen (diepe geothermie), energie uit oppervlaktewater (aquathermie), energie uit de bodem halen en daar zonodig tijdelijk bewaren (bodemenergie). De distributie van warmte kan plaatsvinden via horizontale leidingen in de straten, de zogenaamde warmtenetten. Vaak wordt eerst gewerkt  aan het zetten van kleine stapjes. No-regret maatregelen Dit zijn zaken die altijd goed zijn en waar je geen spijt van krijgt.

No-regret en dan?

Waterkracht Duurzame Energie onderscheidt zich door te zoeken naar slimme praktische oplossingen, op wijk schaal maar ook gericht op een enkele woning en bedrijf. Het moet realiseerbaar zijn, uitvoeringslogica bevatten. De eerste stappen zijn vaak eenvoudig van aard, die je nooit fout doet. Echte no-regret maatregelen zijn: isoleren zoals HR++ glas toepassen, en verwarmen met lage temperatuurverwarming.  Voor de volgende stappen kunt natuurlijk u ons bellen.

Van Nul op de meter naar miljarden euro’s??

Van Nul op de meter naar miljarden euro’s??

Innovatie, duurzaam nul op de meter, gasloos en CO2 belasting zijn de begrippen die nu actueel zijn binnen de energietransitie. Maar ook de hoge totaal kosten tot 150 miljarden euro. De centrale vraag is wie zal dat betalen, wie kan de overgang naar hernieuwbare energie betalen, ook wanneer je een klein salaris verdient. Hoe gaan we dit de komende 30 jaar doen? 5 miljard per jaar is voor onze eigen portemonnee erg veel geld. In het perspectief van Nederland is dit echter vergelijkbaar met wat we in Nederland per jaar aan roken uitgeven!

Waterkacht Duurzame Energie wil haar opdrachtgevers helpen door samen kleine en grote stappen te zetten en deze stappen te verkennen. Betaalbare en praktische oplossingen dus.

Isoleren van de spuwmuur rc waarde >5, solar thermische- en pv zonnepanelen, lucht warmtepomp, bodem warmtepompen zijn allemaal mogelijk.  Op buurtniveau zijn er warmtenetten mogelijk die vooral de grote energiemaatschappijen aanbieden zoals Eneco, maar mogelijk ook eigen netwerken samen met de buren of met uw Vereniging van Eigenaren (VVE). WKDE kan u in dit oerwoud aan mogelijkheden helpen, zaken voor uw situatie op een rij zetten en een stappenplan te maken. Hierdoor kan al snel een leuk resultaat behalen worden.

Gelukkig helpt niet alleen WKDE u maar ook de Rijks- en gemeentelijke overheden. Er zijn vele initiatieven waaronder subsidie op de warmtepomp, zoals de ISDE en lokale energie bespaar adviezen. Het is nu aan u om de volgende stap te zetten.

WKDE is door Alfa gecertificeerd voor het kwaliteitszorg certificaat ISO 9001-2015 en de BRL 11.000. Deze certificaten zijn benodigd om advies te geven en ontwerpen te maken waarin Bodemenergie wordt toegepast. Bodemenergie gaat een steeds belangrijkere rol vervullen omdat de bodem veel warmte kan leveren in de winter en koeling in de zomer. Wat nog vaak onbekend is, is dat de bodem goed als warmte accu gebruikt kan worden voor grootschalige energieopslag zoals voor de industrie en tuinbouw. Ook voor de warmteopslag kan WKDE u van dienst zijn.