Warmtenet

 

Ontdek de mogelijkheden

Voor ieder plan stadium

Woonwijken

Bedrijven terreinen

Warmte en koude specialisten

Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) is een warmte en koude specialist gericht op het realiseren van een eigen buurtnet in uw dorp of stad.

In het verleden werd hoge temperatuur stadsverwarming aangelegd waarbij de warmte komt uit restwarmte van een afvalverbranding en gas- of olie gestookte energiecentrale. We moeten van fossiele energiebronnen af en afvalstromen moeten worden hergebruikt in plaats van verbranden. De beschikbare hoeveelheid restwarmte is bovendien beperkt. Vandaar dat er een alternatief nodig is. Een mogelijkheid is een buurtnet waar iedere deelnemer warmte en koude uit kan onttrekken en toevoegen. Vergelijkbaar met een glasvezelnetwerk waar de deelnemers informatie downloaden en uploaden.

Nieuwe woningen met goede isolatie en vloerverwarming kunnen comfortabel verwarmd worden met lage temperatuur warmte. Een warmtepomp in de woning kan met lage temperatuur warmte eenvoudig alle watertemperaturen maken met een heel goed energierendement.

Woningen kunnen met de nieuwste technieken goed gekoeld worden waardoor er ook in de zomer een aangenaam woon- en slaapklimaat in de woningen mogelijk is.

Wij kunnen u ondersteunen in ieder planstadium. Oriënterend als warmteregisseur die in de vorm van burgerparticipatie met de burgers en bedrijven gaat nadenken over maatwerk oplossingen voor de buurt. Als vervolg hierop ondersteunen wij gemeenten, energie coöperaties, en andere bedrijfsvormen bij  het uitvoeren van: haalbaarheidsstudie, planvorming, subsidieaanvraag, realisatie en exploitatie.

Woonwijk LTA

Voor woonwijken en bedrijventerrienen in stedelijkegebieden wordt het innovatieve verwarmingsconcept Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA)  toegepast. Iedere deelnemer heeft een eigen kleine installatie in de woning en is verbonden met “de buren” via een warmte en koude waterleiding. Er is een centrale voorziening waar warmte en koude collectief gemaakt wordt en als er een overschot is opgeslagen wordt in de bodem. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De installatie in de eigen woning blijft klein.
  • Warmte en koude die je over hebt kun je weer terug leveren en kan bij de buren benut worden. Hierdoor wordt veel efficiënter omgegaan met energie. Immers je hoeft niet zelf op te wekken wat bij de buren over is.
  • Een collectieve installatie werkt efficiënter.
  • Warmte wordt met een relatief lage temperatuur gedistribueerd waardoor warmte verliezen beperkt blijven.

Deze methode kan snel en eenvoudige gerealiseerd worden een kan belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland.