Over WKDE.NL

Waterkracht Duurzame Energie ook voor u

Passend advies op maat
Zowel zakelijk als particulieren

Ons verhaal

Water is een van de dragers van leven op aarde. Water is onderdeel van de natuur en zichtbaar in rivieren, meren en zeeën. We gebruiken water om te drinken. Onze hydrologen zijn expert in waterwinning en hydrologisch onderzoek.

Water heeft ook minder zichtbare functies zoals  transporteur van warmte en koude in woningen. Water speelt daardoor een sleutelrol in de toepassing van Duurzame Energie systemen.  dit heeft ons geïnspireerd om te kiezen voor de naam: Waterkracht Duurzame Energie BV (WKDE). Wij willen ook voor u een sleutelrol vervullen om de energietransitie vorm te geven.

Waterkracht Duurzame Energie BV adviseert, ontwerpt en realiseert systemen zowel individueel (1 woning of bedrijf) of collectief (voor meerdere afnemers). Onze processen zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd. Ook beschikken we over de voor het ontwerp van bodemenergiesystemen noodzakelijke erkenningen (BRL 11.000, scope 1a,1b,2a en 2c).

Onze specialisten werken ook op interim basis voor overheid en bedrijfsleven.

Onze kennis voor u:

Warmtenet

In een bestaande woonwijk is weinig ruimte in de woning en ook buiten de woning. Een warmtenet maakt compacte en kosten efficiënte oplossingen mogelijk.

Bodemenergie

Een warmtepomp kan met het hoogste rendement energie uit de bodem halen. Wilt u onzichtbare en geluidsloze oplossingen?  Wij onderzoek graag voor u de mogelijkheden.

Vooronderzoek

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Er zijn zoveel mogelijkheden.  Wij brengen deze voor u in kaart en bepalen wat wel en niet kan.

HYdrologische onderzoek

Heeft u vraagstukken gerelateerd aan grondwater? Onze hydroloog kan u mogelijk helpen aan een oplossing.

Wij werken samen met: