Portfolio WKDE

Ontdek de mogelijkheden
Voor ieder plan stadium
Woonwijken
Bedrijven terreinen

Onze Projecten

Nieuwe ontwikkelingen onstaan vaak op het grensvlak van bestaande technieken en ervaringen uit verschillende beroepsvelden. WKDE brengt expertise samen van semi-overheid  (drinkwater, waterschap, gemeente) en bedrijfsleven (installatietechniek en bodemenergie). In dit portfolio presenteren we recente projecten.
Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Open bodemenergiesystemen zijn geschikt voor het leveren van grote koel en verwarmingsvermogens van 70 kW opgesteld vermogen tot 5000 kW opgesteld vermogen. Vaak gaat het dan om een groot woningbouw complex, een kantoorgebouw of een fabriek. Recent heeft Waterkracht...

Compleet bodemenergiesysteem in het Gelderse Veessen

Compleet bodemenergiesysteem in het Gelderse Veessen

In het Gelderse Veessen , Tussen Zwolle en Deventer nabij de IJssel, heeft Waterkracht Duurzame Energie recent een compleet bodemenergiesysteem gerealiseerd. Het project bestaat in totaal uit drie woningen. Het bronsysteem is ontworpen om meer dan 25 jaar gegarandeerd...

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Het gebruik van een open bodemenergiesysteem mag niet tot andere of grotere (negatieve) effecten leiden dan vooraf is aangegeven in de Effectenstudie. Na ingebruikname van de installatie dient de vergunninghouder de hydrologische effecten te laten verifiëren met een...

Hotwater Batery

Met een hotwater Batery kan warmte meerdere maanden in de bodem worden bewaard.

Warmte en koude hebben we slechts een paar weken per jaar in grote hoeveelheden nodig. Op dagbasis is er ook nog een onbalans tussen vraag en aanbod.

Installaties worden daardoor 90% van de tijd niet volledig benut. Jammer.

WKDE ontwikkelt deze projecten samen met Witteveen + Bos en Duratherm Nederland.

Waterkracht

In de Europese Unie kan 6% van de totale elektrabehoefte gewonnen worden uit kleinschalige waterkracht bij voormalige molenplaatsen.

WKDE heeft een voorbeeldproject gerealiseerd bij haar eigen pand in Heerde. Er is een waterrad geplaatst dat continue elektra kan produceren op basis van het beschikbare oppervlaktewater.

Warm water van de zon

70% van het energieverbruik van woningen is warmte gerelateerd. Van zonne-energie wordt meestal elektra gemaakt in plaats van warmte. Met thermische zonnepanelen en PVT panelen kan wel warmte gemaakt worden! Dit brengt per m2 10x meer energie op dan PV panelen. Nadeel van thermische zonnepanelen: installatie is lastiger. WKDE helpt u graag!

Bodem gekoppelde warmtepomp

Een warmtepomp heeft 2 energiebronnen: 20% elektra en 80 % uit de buitenlucht, bodem of oppervlaktewater. Met een verticale bodemwisselaar kan bodemenergie gebruikt worden. Voordelen?

Na aanleg is er niet meer te zien, geluidloos, compact, hoogste rendement en onderhoudsarm! Wilt u uw mogelijkheden weten? Maak een afspraak!

Warmtenet

In een bestaande woonwijk is weinig ruimte in de woning en ook buiten de woning. Een warmtenet maakt compacte en kosten efficiënte oplossingen mogelijk.

Bodemenergie

Een warmtepomp kan met het hoogste rendement energie uit de bodem halen. Wilt u onzichtbare en geluidsloze oplossingen?  Wij onderzoek graag voor u de mogelijkheden.

Vooronderzoek

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Er zijn zoveel mogelijkheden.  Wij brengen deze voor u in kaart en bepalen wat wel en niet kan.

HYdrologische onderzoek

Heeft u vraagstukken gerelateerd aan grondwater? Onze hydroloog kan u mogelijk helpen aan een oplossing.

Voorwaarden BodemenergieNL

Download hier de voorwaarden BodemenergieNL

Uittreksel handelsregister

Download hier ons uitreksel uit het handelsregister

Certificaat WKDE BRL 11.000

Download hier ons BRL 11.000 certificaat

Inkoopvoorwaarden voor adviesdiensten

Download hier onze inkoopvoorwaarden voor adviesdiensten

Certificaat ISO 9001-2015

Download hier ons ISO 9001-2015 certificaat

Neem contact met ons op: