Bij projecten voeren wij onder andere controles uit van juiste werking waterbron. Hieronder ziet u controle op capaciteit en zandhoudendheid.