Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

De WKO-tool is een online instrument dat bedrijven inzicht geeft in bodemgebruik en de mogelijkheden om ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te realiseren. Sinds kort gaat de tool verder onder de naam WKO-bodemenergietool en is hij ook geschikt voor gebruik door particulieren. De WKO-bodemenergietool is nadrukkelijk ontwikkeld als startpunt: hij is niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies, Waterkracht Duurzame Energie is een door de overheid erkend bedrijf dat de haalbaarheidsstudies en vergunningaanvragen kan verzorgen.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bronnen

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko).

Bij ondiepe bodemenergie worden warmte en koude uit de ondergrond (< 500 meter) gewonnen om – doorgaans met tussenkomst van een warmtepompinstallatie – woningen, kantoren, kassen en bedrijfshallen te verwarmen of te koelen. Volgens de overheid kan hiermee tot 80 procent op het energiegebruik worden bespaard, ten opzichte van traditionele energiesystemen. De WKOtool geeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen of bodemverontreiniging. Daarbij gaat het om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in heel Nederland.

Quick-scan

Rijkswaterstaat ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Het doel van de tool is volgens Rijkswaterstaat om belemmeringen voor het gebruik van wko weg te nemen en verantwoord gebruik van de bodem te stimuleren. De tool levert snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie. Omdat het hierbij om een ‘quick-scan’ gaat is het geen hulpmiddel voor officiële vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. 

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een open warmte koude opslag systeem,  WKO ook wel ATES genoemd. WKDE kan er voorzorgen dat u volgend zomer een prima gekoeld gebouw heeft, van woning tot groot gebouw. Het ontwerp daarvan is belangrijk. De ruimte voor nieuwe bodemsystemen begint namelijk krap te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) verzorgt het bronontwerp en vergunningaanvragen en is een daartoe door de overheid erkend bedrijf.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bronnen

Open bronsystemen kunnen ervoor zorgen dat het energiegebruik van grote gebouwen drastisch wordt verlaagd. Open bronnen of wko’s, in internationaal verband meestal Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) genoemd, zijn in Nederland erg populair, al neemt hun aantal de laatste jaren wel af. Het gevolg van die populariteit is dat de Nederlandse bodem op sommige plaatsen ‘vol’ begint te raken. Marc Jaxa-Rozen, onderzoeker aan de TU Delft, is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp.

Bij een wko of ATES wordt in een grondwaterreservoir in een bodemlaag overschotwarmte opgeslagen in de zomer, zodat deze in de winter kan worden gebruikt om met tussenkomst van een warmtepomp een gebouw van warmte te voorzien. Andersom wordt het systeem in de zomer gebruikt om hetzelfde gebouw te koelen.

Krapte in de bodem

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een ATES, en het gevolg daarvan is dat de ruimte voor nieuwe bodemsystemen krap begint te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. “Dus houden de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de beschikbare ruimte”, aldus Jaxa-Rozen op de aankondigingspagina van zijn promotie aan de TU.