Energiearmoede en ketenregie?

Energiearmoede en ketenregie?

De energietranistie roept vele nieuwe vragen op en ook nieuwe begrippen zoals Energiearmoede en ketenregie. Gemeenten gaan volop aan de slag. Hoe? Graag lichten wij dit toe. Waterkracht Duurzame energie kan als warmte specialist op veel van deze plekken ondersteuning en expertise bieden.

Energie wordt duurder, verwarmen van huizen moet wel mogelijk blijven en niet tot een extra oorzaak van armoede leiden, ook wel energiearmoede genoemd . Daarom stellen gemeenten energietransitieteams op.  Per wijk moet een plan gemaakt worden, een warmtevisie, waarin wordt aangegeven hoe de verduurzaming van wijk kan worden aangepakt.  Centrale thema’s zijn hierin: flexibel, adaptief en betaalbaar. Gemeente werken onderling gelukkig steeds meer samen en maken een Regionale Energietranstie Strategieën (RES). Dan staan de windmolens bijvoorbeeld niet meer op de gemeente grenzen, maar op beter regionaal overwogen plekken.

Vaak begint het met een ambitiegids, gevolgd door een energiegids en daarna een warmtegids.  Op wijkniveau wordt gezocht naar een verbinding tussen lokale economische groei, werkgelegenheid bevordering en versterking van de sociale groei.

Waarom warmtestrategieën?

Met optimale inzet van windenergie en zonne-energie kan alleen de elektra behoefte gedekt worden. Dan resteert er nog warmte, deze bedraagt circa 40% tot 60% van de totale energiebehoefte! De oplossingsrichtingen hiervoor zijn: restwarmte van industrie benutten, warm water van grote diepte oppompen (diepe geothermie), energie uit oppervlaktewater (aquathermie), energie uit de bodem halen en daar zonodig tijdelijk bewaren (bodemenergie). De distributie van warmte kan plaatsvinden via horizontale leidingen in de straten, de zogenaamde warmtenetten. Vaak wordt eerst gewerkt  aan het zetten van kleine stapjes. No-regret maatregelen Dit zijn zaken die altijd goed zijn en waar je geen spijt van krijgt.

No-regret en dan?

Waterkracht Duurzame Energie onderscheidt zich door te zoeken naar slimme praktische oplossingen, op wijk schaal maar ook gericht op een enkele woning en bedrijf. Het moet realiseerbaar zijn, uitvoeringslogica bevatten. De eerste stappen zijn vaak eenvoudig van aard, die je nooit fout doet. Echte no-regret maatregelen zijn: isoleren zoals HR++ glas toepassen, en verwarmen met lage temperatuurverwarming.  Voor de volgende stappen kunt natuurlijk u ons bellen.

Van Nul op de meter naar miljarden euro’s??

Van Nul op de meter naar miljarden euro’s??

Innovatie, duurzaam nul op de meter, gasloos en CO2 belasting zijn de begrippen die nu actueel zijn binnen de energietransitie. Maar ook de hoge totaal kosten tot 150 miljarden euro. De centrale vraag is wie zal dat betalen, wie kan de overgang naar hernieuwbare energie betalen, ook wanneer je een klein salaris verdient. Hoe gaan we dit de komende 30 jaar doen? 5 miljard per jaar is voor onze eigen portemonnee erg veel geld. In het perspectief van Nederland is dit echter vergelijkbaar met wat we in Nederland per jaar aan roken uitgeven!

Waterkacht Duurzame Energie wil haar opdrachtgevers helpen door samen kleine en grote stappen te zetten en deze stappen te verkennen. Betaalbare en praktische oplossingen dus.

Isoleren van de spuwmuur rc waarde >5, solar thermische- en pv zonnepanelen, lucht warmtepomp, bodem warmtepompen zijn allemaal mogelijk.  Op buurtniveau zijn er warmtenetten mogelijk die vooral de grote energiemaatschappijen aanbieden zoals Eneco, maar mogelijk ook eigen netwerken samen met de buren of met uw Vereniging van Eigenaren (VVE). WKDE kan u in dit oerwoud aan mogelijkheden helpen, zaken voor uw situatie op een rij zetten en een stappenplan te maken. Hierdoor kan al snel een leuk resultaat behalen worden.

Gelukkig helpt niet alleen WKDE u maar ook de Rijks- en gemeentelijke overheden. Er zijn vele initiatieven waaronder subsidie op de warmtepomp, zoals de ISDE en lokale energie bespaar adviezen. Het is nu aan u om de volgende stap te zetten.

WKDE is door Alfa gecertificeerd voor het kwaliteitszorg certificaat ISO 9001-2015 en de BRL 11.000. Deze certificaten zijn benodigd om advies te geven en ontwerpen te maken waarin Bodemenergie wordt toegepast. Bodemenergie gaat een steeds belangrijkere rol vervullen omdat de bodem veel warmte kan leveren in de winter en koeling in de zomer. Wat nog vaak onbekend is, is dat de bodem goed als warmte accu gebruikt kan worden voor grootschalige energieopslag zoals voor de industrie en tuinbouw. Ook voor de warmteopslag kan WKDE u van dienst zijn.