In het Gelderse Veessen , Tussen Zwolle en Deventer nabij de IJssel, heeft Waterkracht Duurzame Energie recent een compleet bodemenergiesysteem gerealiseerd. Het project bestaat in totaal uit drie woningen. Het bronsysteem is ontworpen om meer dan 25 jaar gegarandeerd duurzame energie te kunnen leveren. Door middel van bodemenergie kan de warmte van de zomer en het koude van de winter opgeslagen worden en in een later seizoen weer onttrokken worden. Op deze manier kan in elke periode van het jaar een woning op de juiste temperatuur worden gehouden. De in dit project toegepaste Ecoforest warmtepomp werkt zeer efficiënt waarbij het verwarmingsrendement 400 tot 500% bedraagt. De koeling heeft zelfs een rendement van meer dan 1000%!

Compleet bodemenergiesysteem In het Gelderse Veessen

WKDE is zelf gecertificeerd voor de BRL 11.000 gericht op ontwerp van bodemenergiesystemen. Met haar vast partnerbedrijven kan WKDE de gehele installatie verzorgen van boren tot en met plaatsen van de warmtepomp. Ontzorgen is ook echt ontzorgen. Er komt heel wat bij kijken om een gecertificeerde installatie te kunnen aanleggen. Bent u benieuwd wat deze werkzaamheden zoal inhouden? Wat dacht u van:

 • Het verzorgen van de melding bij de desbetreffende gemeente.
 • Uitvoeren en rapporteren van interferentie berekening
 • Klic-melding, leveren en plaatsen van geprefabriceerde bodemwisselaar, HDPE 100 SDR11;
 • Mechanische grondboring voor het plaatsen van de bodemwisselaar;
 • Onderling verbinden van de geplaatste bodemwisselaars volgens het principe van Tichelmann;
 • Graafwerkzaamheden, benodigde materialen en markeringslint ten behoeve van de werkzaamheden;
 • Vullen, spoelen en dichtheidsbeproeving van het complete systeem;
 • Glycolvulling in het bronleidingsysteem;
 • Werken volgens de wettelijke normen BRL 2100 en BRL 11.000
 • Het plaatsen van de warmtepomp;
 • Het monteren en aansluiten op het aanwezige afgiftesysteem tot 1 meter vanaf de warmtepomp;
 • In bedrijfstellen van het complete warmtepompsysteem, checklistoplevering en installatie waarbij de installateur gebouwinstallatie aanwezig is;
 • Rapportage en Autocad tekenwerk na oplevering;
 • Certificatie conform BRL 6000-21.

Ben u ook geïnteresseerd in een compleet bodemenergie systeem? Neem dan contact op met WKDE. Wij werken voor particuliere klanten in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Voor installateurs en grondboorbedrijven kunnen we  in geheel Nederland ondersteunen met advieswerkzaamheden voor ontwerp, melding, vergunningaanvragen en interferentie berekeningen.