Bij de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem moet het boorgat ‘afgegroud’ worden. Dit houdt in dat het boorgat aangevuld wordt met grout. Bij volledig afgrouten is laagdetectie niet benodigd. Afgrouten is dan ook een robuuste techniek!