Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een open warmte koude opslag systeem,  WKO ook wel ATES genoemd. WKDE kan er voorzorgen dat u volgend zomer een prima gekoeld gebouw heeft, van woning tot groot gebouw. Het ontwerp daarvan is belangrijk. De ruimte voor nieuwe bodemsystemen begint namelijk krap te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) verzorgt het bronontwerp en vergunningaanvragen en is een daartoe door de overheid erkend bedrijf.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bronnen

Open bronsystemen kunnen ervoor zorgen dat het energiegebruik van grote gebouwen drastisch wordt verlaagd. Open bronnen of wko’s, in internationaal verband meestal Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) genoemd, zijn in Nederland erg populair, al neemt hun aantal de laatste jaren wel af. Het gevolg van die populariteit is dat de Nederlandse bodem op sommige plaatsen ‘vol’ begint te raken. Marc Jaxa-Rozen, onderzoeker aan de TU Delft, is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp.

Bij een wko of ATES wordt in een grondwaterreservoir in een bodemlaag overschotwarmte opgeslagen in de zomer, zodat deze in de winter kan worden gebruikt om met tussenkomst van een warmtepomp een gebouw van warmte te voorzien. Andersom wordt het systeem in de zomer gebruikt om hetzelfde gebouw te koelen.

Krapte in de bodem

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een ATES, en het gevolg daarvan is dat de ruimte voor nieuwe bodemsystemen krap begint te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. “Dus houden de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de beschikbare ruimte”, aldus Jaxa-Rozen op de aankondigingspagina van zijn promotie aan de TU.