Controle werking waterbron

Controle werking waterbron

Bij projecten voeren wij onder andere controles uit van juiste werking waterbron. Hieronder ziet u controle op capaciteit en zandhoudendheid.

Project Amsterdam 200 appartementen

Project Amsterdam 200 appartementen

Gemaakt door en voor waterliefhebbers!

Als je straks Amsterdam binnen rijdt heb je een grote kans dat je oog valt op dit prachtige project: Sluishuis. Een mooi gebouw aan de oever van het Ijsmeer in Amsterdam. Perfecte woonlocatie voor mensen die van water houden, net als wij!

Klimaat bewust wonen mede dankzij WKDE

In augustus verzorgden wij in samenwerking met Duratherm Nederland het projectmanagement van de aanleg Bodemenergie systeem Sluishuis in Amsterdam. Dit project heeft maar liefst 200 appartementen. Deze appartementen worden door Besix en Vorm gebouwd. De gebouwzijdige klimaatinstallatie ( warmtepompen op WKO) wordt door Klimaatgarant uitgevoerd en geëxploiteerd.

WKDE en Duratherm Nederland hebben de WKO bron geboord, schoon gepompt en de bronput geplaatst. Mede dankzij de klimaatinstallatie wordt er meer energie opgewekt dan het gebruikt.

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

WKDE is erkend door ELBHO als stagebedrijf, voor zowel HBO als WO. 

WKDE voldoet aan de voorwaarden waar een stagebedrijf aan moet voldoen. 

 

Ben jij student en zoek jij een plek om je afstudeerscriptie te schrijven? Mail ons dan naar info@wkde.nl 

 

Projectmanagement OBES in Amsterdam

Projectmanagement OBES in Amsterdam

WKDE heeft in Amsterdam-IJburg, bij het project ‘Sluishuis’, het projectmanagement voor de aanleg van een Open Bodemenergiesysteem (OBES) uitgevoerd. He OBES is bedoeld voor de warmte- en koudevoorziening voor 200 appartementen op een mooie locatie aan het IJ. Zie onderstaande afbeelding voor een sfeerimpressie van ‘project Sluishuis’.

WKO Triplet Zandvoort

WKO Triplet Zandvoort

Een WKO in Zandvoort, het eerste Triplet in Nederland voor twee appartementengebouwen die te zien zijn op de foto’s op de achtergrond. Een Triplet is een WKO met warme, neutrale en koude bron in 1 boorgat!

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

De WKO-tool is een online instrument dat bedrijven inzicht geeft in bodemgebruik en de mogelijkheden om ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te realiseren. Sinds kort gaat de tool verder onder de naam WKO-bodemenergietool en is hij ook geschikt voor gebruik door particulieren. De WKO-bodemenergietool is nadrukkelijk ontwikkeld als startpunt: hij is niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies, Waterkracht Duurzame Energie is een door de overheid erkend bedrijf dat de haalbaarheidsstudies en vergunningaanvragen kan verzorgen.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bronnen

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko).

Bij ondiepe bodemenergie worden warmte en koude uit de ondergrond (< 500 meter) gewonnen om – doorgaans met tussenkomst van een warmtepompinstallatie – woningen, kantoren, kassen en bedrijfshallen te verwarmen of te koelen. Volgens de overheid kan hiermee tot 80 procent op het energiegebruik worden bespaard, ten opzichte van traditionele energiesystemen. De WKOtool geeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen of bodemverontreiniging. Daarbij gaat het om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in heel Nederland.

Quick-scan

Rijkswaterstaat ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Het doel van de tool is volgens Rijkswaterstaat om belemmeringen voor het gebruik van wko weg te nemen en verantwoord gebruik van de bodem te stimuleren. De tool levert snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie. Omdat het hierbij om een ‘quick-scan’ gaat is het geen hulpmiddel voor officiële vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies.