De energietranistie roept vele nieuwe vragen op en ook nieuwe begrippen zoals Energiearmoede en ketenregie. Gemeenten gaan volop aan de slag. Hoe? Graag lichten wij dit toe. Waterkracht Duurzame energie kan als warmte specialist op veel van deze plekken ondersteuning en expertise bieden.

Energie wordt duurder, verwarmen van huizen moet wel mogelijk blijven en niet tot een extra oorzaak van armoede leiden, ook wel energiearmoede genoemd . Daarom stellen gemeenten energietransitieteams op.  Per wijk moet een plan gemaakt worden, een warmtevisie, waarin wordt aangegeven hoe de verduurzaming van wijk kan worden aangepakt.  Centrale thema’s zijn hierin: flexibel, adaptief en betaalbaar. Gemeente werken onderling gelukkig steeds meer samen en maken een Regionale Energietranstie Strategieën (RES). Dan staan de windmolens bijvoorbeeld niet meer op de gemeente grenzen, maar op beter regionaal overwogen plekken.

Vaak begint het met een ambitiegids, gevolgd door een energiegids en daarna een warmtegids.  Op wijkniveau wordt gezocht naar een verbinding tussen lokale economische groei, werkgelegenheid bevordering en versterking van de sociale groei.

Waarom warmtestrategieën?

Met optimale inzet van windenergie en zonne-energie kan alleen de elektra behoefte gedekt worden. Dan resteert er nog warmte, deze bedraagt circa 40% tot 60% van de totale energiebehoefte! De oplossingsrichtingen hiervoor zijn: restwarmte van industrie benutten, warm water van grote diepte oppompen (diepe geothermie), energie uit oppervlaktewater (aquathermie), energie uit de bodem halen en daar zonodig tijdelijk bewaren (bodemenergie). De distributie van warmte kan plaatsvinden via horizontale leidingen in de straten, de zogenaamde warmtenetten. Vaak wordt eerst gewerkt  aan het zetten van kleine stapjes. No-regret maatregelen Dit zijn zaken die altijd goed zijn en waar je geen spijt van krijgt.

No-regret en dan?

Waterkracht Duurzame Energie onderscheidt zich door te zoeken naar slimme praktische oplossingen, op wijk schaal maar ook gericht op een enkele woning en bedrijf. Het moet realiseerbaar zijn, uitvoeringslogica bevatten. De eerste stappen zijn vaak eenvoudig van aard, die je nooit fout doet. Echte no-regret maatregelen zijn: isoleren zoals HR++ glas toepassen, en verwarmen met lage temperatuurverwarming.  Voor de volgende stappen kunt natuurlijk u ons bellen.